skip to Main Content

בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר מכשיר את דור העתיד של המנהיגים והמובילים החברתיים בארץ ובעולם ברוח היהדות המסורתית

חדש מבית המדרש

דרוש/ה: סטודנט/ית – לריכוז תוכן ומדיה חברתית בשפה העברית

ריכוז ותפעול עמוד הרשת החברתית של בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר; כתיבת תכנים לאתר האינטרנט; ריכוז פרויקט שמקדם סובלנות דתית ברשת החברתית; יזום דיוורים לרשימות התפוצה.

דבר תורה על פרשת נח מאת יוס ברוך 

נח היא פרשת בר המצווה שלי. כשעליתי לתורה בבית הכנסת הספרדי ברחוב ביאליק בהדר, אי אז בשנת 1988, ליווה אותי החכם חזן יעקב לוי. מתמונות בר המצווה, הברית שלי וחתונת הוריי אני לומד שחכם יעקב ליווה את משפחתי בתחנות משמעותיות.

תובנות מפרשת נוח / הרב אבי נוביס דויטש

"ייתמו חטאים מן הארץ" – מה ייתם? החוטאים או החטאים? רבי מאיר אומר שהחוטאים עצמם, אך ברוריה אשתו מלמדת שמדובר בצמצום החטאים. בדומה לכך, מה עדיפה: גישת "השארית" הנלמדת מנוח או שמא גישת "המון הגויים" הנלמדת מאברהם? דיקן בית המדרש הרב אבי נוביס־דויטש מציע "תפיסת עולם שביסודה פתיחת שורות, הכללה והנגשה וקידום הערכים שבהם אנו מאמינים".

Back To Top