skip to Main Content

מהו מעמדם ההלכתי של אנשים עם מוגבלות תקשורתית או קוגניטיבית במניין וכשליחי ציבור? הזמנה ללימוד מקוון עם דיקן בית המדרש הרב אבי נוביס דוייטש

מהו מעמדם ההלכתי של אנשים עם מוגבלות תקשורתית או קוגניטיבית במניין וכשליחי ציבור? הזמנה ללימוד מקוון עם דיקן בית המדרש הרב אבי נוביס דוייטש

מהו מעמדם של אנשים עם מוגבלות תקשורתית או קוגניטיבית במניין וכשליחי ציבור בהלכה? בשיעור עם הרב אבי נוביס דויטש, דיקן בית המדרש, נבחן זאת לאור הקטגוריות ההלכתיות הקדומות של שוטה, פתי וחרש אצל פוסקים שונים במאה ה-20 וה-21, ונציג תשובה חדשה (!) לנושא שנכתבה על ידי הרב אבי והרב ברד ארטסון.

השיעור יתקיים ביום רביעי הקרוב ה-27/6 בשעה 17:00 (שעון ישראל). נמצאים בחו"ל? אין סיבה שתפספסו כיוון שמדובר בשיעור מקוון.

לרישום ולקבלת פרטי הצטרפות לשיעור: rabschool@schechter.org.il 074-7800712

Back To Top