"תורה לשמה" היא תכנית בית-מדרשית חדשה, המיועדת לאנשים המעוניינים להכיר את מקורות היהדות ולהעשיר את ידיעותיהם במסורת היהודית, לפתח שיטות קריאה שונות ולהיחשף לשלל נושאים המהווים את הבסיס של העם היהודי. כל זאת מתקיים בלימוד בקבוצות קטנות – חברותא, עם אנשים שמגיעים מרקעים שונים, באווירה פתוחה ופלורליסטית ובדרך המשלבת לימוד בית מדרשי עם לימוד אקדמי.

בואו להביע את נקודת המבט שלכם ולשמוע קולות מגוונים אחרים, לפתח את המחשבה ולהיחשף לכיווני מחשבה נוספים, לקבל כלים לניתוח ביקורתי של ארון הספרים היהודי, לחדש ולהציע את הפרספקטיבה האישית שלכם על נושאים מגוונים, לקיים שיח עמוק על יהדות, לפתח את הזהות היהודית האישית שלכם, לחפש ולמצוא את החיבור האישי שלכם ליהדות, לא לפחד מאתגרים ולהפנים שאין אמת אחת אבסולוטית.

בשנת תשע"ח ילמדו בתכנית מיטב המרצים והמומחים מעולם בתי המדרש והאקדמיה: פרופ' אלכסנדר רופא, הרב ד"ר אריאל פיקאר, ד"ר חנה השקס, הרב אבי נוביס דיוטש, הרב דיאנה וילה, ד"ר תמר קדרי, הרב ד"ר מימי פייגלסון, הרב פרופ' ג'ואל רוט, הרב אורי קרויזר,  הרבנית דבורה עברון.

בין הנושאים הנלמדים: תלמוד, מדרש, חסידות, מקרא, תפילה ופיוט, הגות.

הלימודים מתקיימים אחת לשבוע, סה"כ 13 מפגשים בעונה (סתיו ואביב).

 

מבנה הלימודים בתשע"ח

יום הלימודים מורכב משלוש יחידות לימוד מגוונות:

11:45-08:30      סדר ושיעור תלמוד – חלוקה לפי רמות

12:30-11:45      הפסקת צהריים

14:30-12:30      סדר הכנה ושיעור, טעימות מארון הספרים היהודי

15:00-14:30    מנחה והפסקה

17:00-15:00     קריאות בפרשת השבוע, מבט ביקורתי, מדרשי, המקרא בספרות

  • התכנית פתוחה לקהל הרחב, ללא צורך ברקע מוקדם
  • דמי לימוד: 1500 ₪ לסמסטר

להרשמה ומידע נוסף >>

12:00-08:30 | תלמוד רמה ב' – א/ב | הרב אבי נוביס-דויטש

הקורס יעסוק בסוגיות ממסכת סוכה פרקים רביעי וחמישי. נעיין בסוגיות הן מתוך נקודת מבט אקדמית והן מתוך נקודת מבט ישיבתית. יושם דגש על רובד התוכן והמשמעות של הסוגיה תוך עמידה על העמדות השונות בסוגיא , ופערים בין רובד הפרשנות למימרא. נתייחס לרבדים שבטקסט ונבדוק חלק מהמקבילות. בנוסף נערוך היכרות עם ספרות הראשונים, ונראה כיצד הראשונים השונים קוראים בסוגיות.

12:00-08:30 | תלמוד רמה א' – א/ב | הרב דיאנה וילה 

הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות מתוך התלמוד הבבלי, לרוב ברצף, על פי סדר דפי התלמוד. הסוגיות תהיינה משמעותיות מבחינת הלכה למעשה ו/או הערכים והשקפת העולם שהן משקפות. הסטודנטים יקבלו הכרות ראשונית עם דף הגמרא בתלמוד הבבלי. נתייחס לרבדים שבטקסט ונבדוק חלק מהמקבילות. יושם דגש על רכישת מונחי הדיון והלימוד הכי שכיחים. נלמד עם פירוש רש"י. במשך השנה נוסיף בהדרגה התייחסות לכתבי יד וספרות מחקר.

15:00-12:45 | ארון הספרים היהודי  ב' | הרב פרופ' דוד גולינקין, גב' רחל כורזים, ד"ר אריאל פיקאר ועוד

בחלק זה נטעם מן הספרות החז"לית, נעיין בעולם ההלכה בספרות העברית של המאה ה-20 ועוד. כל שיעור ייפתח עם סדר הכנה במשך 45 דקות, השיעור עצמו יתחיל ב 13:45.

15:00-12:45 | ארון הספרים היהודי  א' | פרופ' אלכסנדר רופא, פרופ' אביגדור שנאן, מר אלי ברקת ועוד 

בקורס ניחשף לחלקים שונים בארון הספרים היהודי: בחלק זה נטעם מן הספרות המקראית המאוחרת, נעיין בעולם התפילה בספרות חכמי ארצות האיסלם ועוד. כל שיעור ייפתח עם סדר הכנה במשך 45 דקות, השיעור עצמו יתחיל ב 13:45.

17:30-15:15 | קריאות בפרשת השבוע  ב' | הרב אביטל הוכשטיין, ד"ר חנה השקס

בחלק זה נקרא את הפרשה לאור המדרש וספרות חז"ל (מחצית מן הקורס) ובמחצית הנוספת לאור הספרות העברית.

השיעור ישלב בין זמן הכנה 16:00-15:15 וזמן שיעור 17:30-16:15

17:30-15:15 | קריאות בפרשת השבוע  א' | הרב ד"ר דוד פרנקל  + מרצה נוסף/ת

בלימוד נקרא את פרשת השבוע מזוויות שונות. בחלק זה נקרא את הפרשה מזווית מחקרית אקדמית (מחצית מן הקורס) ובמחצית השנייה ממבט קבלי / חסידי.

השיעור ישלב בין זמן הכנה 15:15-16:00 וזמן שיעור 16:15-17:30