"תורה לשמה" היא תכנית בית-מדרשית חדשה, המיועדת לאנשים המעוניינים להכיר את מקורות היהדות ולהעשיר את ידיעותיהם במסורת היהודית, לפתח שיטות קריאה שונות ולהיחשף לשלל נושאים המהווים את הבסיס של העם היהודי. כל זאת מתקיים בלימוד בקבוצות קטנות – חברותא, עם אנשים שמגיעים מרקעים שונים, באווירה פתוחה ופלורליסטית ובדרך המשלבת לימוד בית מדרשי עם לימוד אקדמי.

בואו להביע את נקודת המבט שלכם ולשמוע קולות מגוונים אחרים, לפתח את המחשבה ולהיחשף לכיווני מחשבה נוספים, לקבל כלים לניתוח ביקורתי של ארון הספרים היהודי, לחדש ולהציע את הפרספקטיבה האישית שלכם על נושאים מגוונים, לקיים שיח עמוק על יהדות, לפתח את הזהות היהודית האישית שלכם, לחפש ולמצוא את החיבור האישי שלכם ליהדות, לא לפחד מאתגרים ולהפנים שאין אמת אחת אבסולוטית.

בשנת תשע"ח ילמדו בתכנית מרצים ממיטב המורים בעולם בתי המדרש והאקדמיה: פרופ' אלכסנדר רופא, ד"ר אריאל פיקאר, ד"ר חנה השקס, הרב אבי נוביס-דויטש, הרב דיאנה וילה, הרב ד"ר מימי פייגלסון, הרב פרופ' ג'ואל רוט, הרב אורי קרויזר, גבריאל אבן-צור,  הרבנית דבורה עברון, ד"ר תמר קדרי.

בין הנושאים הנלמדים: תלמוד, מדרש, חסידות, מקרא, תפילה ופיוט, הגות.

הלימודים מתקיימים ביום מרוכז אחד בשבוע למשך סמסטר המקביל לשנת לימודים אקדמית (אוקטובר-ינואר, מרץ-יוני), במשך 13 מפגשים.

אביב תשע"ח (מרץ – יוני 2018)

סתיו תשע"ח (אוקטובר 2017 – ינואר 2018)

11:45-08:30 | תלמוד רמה א' / ב' | הרב ד"ר מימי פייגלסון / הרב דיאנה וילה

11:45-08:30 | תלמוד רמה א' / ב' | הרב ד"ר מימי פייגלסון / הרב דיאנה וילה

12:30-11:45 | הפסקה

12:30-11:45 | הפסקה

14:30-12:30 | מדרש אגדה | ד"ר תמר קדרי  

14:30-12:30 | טעימות מארון הספרים היהודי א' | פרופ' אלכסנדר רופא, גבריאל אבן צור, הרבנית דבורה עברון והרב אבי נוביס-דויטש

בקורס ניחשף לחלקים שונים בארון הספרים היהודי: נעיין בסיפורי הנביאים, אליהו, אלישע, מיכיהו ונוספים, נטעם מהיצירה המזרחית-עכשווית ונעסוק בקריאה פמיניסטית במקרא, בחז"ל ובהלכה. כל שיעור ייפתח עם סדר הכנה במשך 45 דקות, השיעור עצמו יתחיל ב-13:15.

15:00-14:30 | מנחה והפסקה

15:00-14:30 | מנחה והפסקה

17:00-15:00 | טעימות מארון הספרים היהודי ב' | ד"ר אריאל פיקאר, הרב פרופ' יעקב רוט והרב אורי קוריזר

בקורס זה נעסוק בסוגיות הקשורות למסורת, יצירה ופרשנות מחז"ל ועד הציונות, נעיין בהתפתחות ההלכה ונחקור ניגונים, פיוטים וזמר עברי הקשורים לתפילה. כל שיעור ייפתח עם סדר הכנה במשך 45 דקות, השיעור עצמו יתחיל ב-15:45.

17:00-15:00 | תשובות חסידיות בשאלות של אמונה העולות מספר בראשית ופרשת השבוע בראי הספרות העברית | הרב ד"ר מימי פייגלסון וד"ר חנה השקס

במסגרת הקורס נקרא בחומש מזוויות שונות. נתעמק בספר בראשית מזווית חסידית ונעסוק בפרשת שבוע בראי הספרות העברית. כל שיעור ייפתח עם סדר הכנה במשך 45 דקות, השיעור עצמו יתחיל ב-15:45.

סמסטר א'

 11:45-8:30
תלמוד רמה א'/ב'
14:30-12:30
טעימות מארון הספרים היהודי א'
17:00-15:00
קריאות בחומש בראי המדרש, החסידות והספרות
25.10הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
פרופ' אלכסנדר רופאהרב ד"ר מימי פייגלסון
1.11הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
פרופ' אלכסנדר רופאהרב ד"ר מימי פייגלסון
8.11הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
פרופ' אלכסנדר רופאהרב ד"ר מימי פייגלסון
15.11הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
פרופ' אלכסנדר רופאהרב ד"ר מימי פייגלסון
22.11הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
הרב אבי נוביס-דויטשהרב ד"ר מימי פייגלסון
29.11הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
גבריאל אבן-צורהרב ד"ר מימי פייגלסון
6.12הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
גבריאל אבן-צורהרב ד"ר מימי פייגלסון
27.12הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
גבריאל אבן-צורד"ר חנה השקס
3.1הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
גבריאל אבן-צורד"ר חנה השקס
10.1הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
הרבנית דבורה עברוןד"ר חנה השקס
17.1הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
הרבנית דבורה עברוןד"ר חנה השקס
24.1הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
הרבנית דבורה עברוןד"ר חנה השקס
31.1הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
הרבנית דבורה עברוןד"ר חנה השקס

סמסטר ב'

 11:45-8:30
תלמוד רמה א'/ב'
14:30-12:30
מדרש אגדה
17:00-15:00
טעימות מארון הספרים היהודי ב'
7.3הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
ד"ר תמר קדריד"ר אריאל פיקאר
14.3הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
ד"ר תמר קדריד"ר אריאל פיקאר
21.3הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
ד"ר תמר קדריד"ר אריאל פיקאר
11.4הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
ד"ר תמר קדריד"ר אריאל פיקאר
25.4הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
ד"ר תמר קדריהרב פרופ' יעקב רוט
2.5הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
ד"ר תמר קדריהרב פרופ' יעקב רוט
9.5הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
ד"ר תמר קדריהרב פרופ' יעקב רוט
16.5הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
ד"ר תמר קדריהרב פרופ' יעקב רוט
23.5הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
ד"ר תמר קדרי הרב אורי קרויזר
30.5הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
ד"ר תמר קדרי הרב אורי קרויזר
6.6הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
ד"ר תמר קדרי הרב אורי קרויזר
13.6הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
ד"ר תמר קדרי הרב אורי קרויזר
20.6הרב ד"ר מימי פייגלסון/
הרב דיאנה וילה
ד"ר תמר קדרימפגש סיכום השנה