skip to Main Content

 בתלמוד הבבלי שבת ל"א עמוד א, אמר רבא:

כשמכניסין אדם לדין שואלים אותו….קבעת עתים לתורה?"

תכנית תעל"ה (תקבע עתים לתורה) נוסדה לפני 3 שנים בשיתוף עם כנסת הרבנים של התנועה המסורתית בישראל, במטרה לאפשר לרבנים לימודי המשך והכשרה ולהפגיש בין רבנים שהוסמכו ובין סטודנטים של בית המדרש.

התכנית מתקיימת פעמיים בחודש בימי רביעי.

בין המטרות של התכנית:

 1. לחזק את המודל של לימוד תורה כחלק משגרת החיים של כל רב/ה
 2. לבנות תכנית לימודים של לימוד טקסטים השאובים ממקצועות הליבה של הרב/ה, כגון     תלמוד, הלכה, מחשבת ישראל ומדרש
 3. להביא את מיטב המורים הנמצאים בארץ ללמד בתכנית
 4. לבחור בין השאר בנושאים שיש להם פן מעשי בשטח
 5. ליצור קשר לימודי ואף אישי בין רבנים שכבר הוסמכו ובין הסטודנטים שעתידים להצטרף לשורותיהם

נושאים שנלמדו עד כה במסגרת התכנית:

 • קידושין
 • גירושין
 • דיני אבלות
 • השגחה על אוכל
 • השגחה על יין
 • שמיטה
 • פסיקה מזרחית
 • קריאה וכתיבת שו"תים
 • כבוד וענווה בספרות חז"ל

—————————

התכנית מסובסדת וכל רבני התנועה מוזמנים להצטרף! למידע נוסף והרשמה >>

Back To Top