הרב אבי נוביס-דויטש

דיקן

Avideu@schechter.org.il

הרב דיאנה וילה

רכזת תכנית משל″י

rabbivilla@schechter.org.il

ד"ר ארי אקרמן

מחשבת ישראל

ackerman@schechter.ac.il

פרופ' שמואל גליק

תלמוד והלכה

glicksh@gmail.com

הרב פרופ' דוד גולינקין

תלמוד והלכה

golinkin@Schechter.ac.il

ג'ייסון רוגוף 

תלמוד

jason.rogoff@gmail.com

פרופ' משה בנוביץ

תלמוד והלכה

benovitz@schechter.ac.il

שרה טובה ברודי

תלמוד

saratova603@yahoo.com

פרופ' שמא פרידמן

תלמוד

talmud@netvision.net.il

ד"ר גליה גלזנר חלד

יועצת אקדמית לתכנית משלי

Galia.Heled@schechter.ac.il

הרב חיה רואן בקר 

רכזת עבודה מעשית

chayabaker@gmail.com

ענת שטרית 

רכזת אדמיניסטרטיבית

Anat@schechter.org.il, 074-7800712