skip to Main Content

אמונה באלוהים חוברת מס' 1 בסדרת עקרונות התנועה

הרב ראובן המר חוברת מס' 1 בסדרת עקרונות התנועה עורך הסדרה: הרב פרופ' ראובן המר. כדי להבין את מושג האלוהים ביהדות ואת חשיבותו, עלינו לעמוד בקצרה על ראשיתו. בתקופות קדומות היתה קיימת אמונה בכוחות על-טבעיים ועל-אנושיים בכל עם ובכל תרבות.…

להמשך קריאה

העקרונות המנחים את רבני התנועה המסורתית בפסיקת הלכה

אין רשימה אחת מגובשת של עקרונות הלכתייים של התנועה המסורתית וכמובן יש גישות שונות אצל פוסקי התנועה. ברם, עיון בתשובות ובספרים שנכתבו על ידי רבני התנועה במשך שמונים שנה ומעלה, בין השאר את העקרונות הכלליים דלהלן: א. יש נסיון לשמור…

להמשך קריאה

ערכי-היסוד של היהדות הקונסרבטיבית

ערכי-היסוד של היהדות הקונסרבטיבית הרב פרופסור איסמר (יצחק) שורש מתוך: כיוונים, כתב עת לציונות וליהדות חוברת מס' 10 (47), טבת, תשנ"ז, דצמבר 1996, עורכים: ליפשה בן-ש"ך, עמום יובל. אם דוגמאות או דוקטרינות הן ניסוחים מוחלטים של שיטה תיאולוגית, הרי שערכי-יסוד…

להמשך קריאה
Back To Top