skip to Main Content
חוק המרכולים / דעה

חוק המרכולים / דעה

אני שומר שבת, וסבור כי אסור לי לעשות קניות בשבת. אני גם סבור שאסור לי לנהוג בשבת או לנסוע בתחבורה ציבורית, ועדיין אני סבור שחוק המרכולים הוא חוק רע. יתרה מזאת, אני סבור שללכת למרכזי קניות בשבת זה שימוש רע…

להמשך קריאה
פרשת ויחי: מות יעקב מזווית אחרת

פרשת ויחי: מות יעקב מזווית אחרת

"ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו..." (בראשית מח, כט) "הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם" (בראשית מט, ב) "ויכל יעקב לצוות את בניו ויאסוף רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל עמיו." (בראשית מט, לג) הדרמה…

להמשך קריאה
מדוע כיסוי עיניו של יונתן רזאל הוא פסול ומתי זכות הבחירה עומדת למבחן?

מדוע כיסוי עיניו של יונתן רזאל הוא פסול ומתי זכות הבחירה עומדת למבחן?

בחודש האחרון קיימנו את טקס ההסמכה העשרים ושמונה של בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר. עסקנו בקדושה, בסולם שעולים ויורדים בו וכל פסיעה בו חשובה, ובמסע בין סיני לציון. אבל האירוע הדתי שהגיע לעיתונים של יום שלישי היה הופעתו של יונתן…

להמשך קריאה
כיצד הפכה הרבנות לגורם מפלג בעם בניגוד לתפקידה המקורי?

כיצד הפכה הרבנות לגורם מפלג בעם בניגוד לתפקידה המקורי?

בדיון על מתווה הכותל שנערך לפני מספר חודשים בבג"ץ, טען בא כח הרבנות, כי מטרת הרבנות היא לאחד את העם – בתגובה פרץ הקהל בצחוק. ואכן, נדמה לי שרוב גדול באזרחי ישראל, רואה ברבנות הראשית גורם מפלג, מדיר, תובעני, ואולי…

להמשך קריאה

עבודת הקודש של השפעה רוחנית

הקשר בין רבנים לתלמידים לובש צורות רבות במסורת שלנו. הזוהר (ח"ג, קנג.) מציג אותם כירח וכשמש – הבסיס של העולם. הרמב"ם (אבות א:ו) משווה קשר זה לחברות ברמה הגבוהה ביותר. עפ"י הרבי מצ'רנוביל, המאור עיניים, זהו כקידושין בין בעל ואישה.…

להמשך קריאה

הציר המשולש של חודש אב

אתמול ציינתי את תשעה באב בצום, בקריאת איכה ובשאר מנהגי אבלות, וביום חמישי הקרוב אצעד במצעד הגאווה בירושלים. אני אדם דתי, שמציין את מועדי ישראל ומחויב להלכה. אני אבל על חורבנה של ירושלים, ועל חורבנם של בתי המקדש, אני משתדל…

להמשך קריאה

מהות התורה

מהות התורה/הרב חיים פרל חוברת מס' 2 בסדרת עקרונות התנועה עורך הסדרה: הרב פרופ' ראובן המר תורה מן השמים - מהי? מהות התורה/הרב ראובן המר בניגוד להתגלות, שהיא מונח תיאולוגי שבו אנו משתמשים לתאור מעשה ההתערבות של אלוהים בהיסטוריה האנושית,…

להמשך קריאה

אמונה באלוהים חוברת מס' 1 בסדרת עקרונות התנועה

הרב ראובן המר חוברת מס' 1 בסדרת עקרונות התנועה עורך הסדרה: הרב פרופ' ראובן המר. כדי להבין את מושג האלוהים ביהדות ואת חשיבותו, עלינו לעמוד בקצרה על ראשיתו. בתקופות קדומות היתה קיימת אמונה בכוחות על-טבעיים ועל-אנושיים בכל עם ובכל תרבות.…

להמשך קריאה

העקרונות המנחים את רבני התנועה המסורתית בפסיקת הלכה

אין רשימה אחת מגובשת של עקרונות הלכתייים של התנועה המסורתית וכמובן יש גישות שונות אצל פוסקי התנועה. ברם, עיון בתשובות ובספרים שנכתבו על ידי רבני התנועה במשך שמונים שנה ומעלה, בין השאר את העקרונות הכלליים דלהלן: א. יש נסיון לשמור…

להמשך קריאה

ערכי-היסוד של היהדות הקונסרבטיבית

ערכי-היסוד של היהדות הקונסרבטיבית הרב פרופסור איסמר (יצחק) שורש מתוך: כיוונים, כתב עת לציונות וליהדות חוברת מס' 10 (47), טבת, תשנ"ז, דצמבר 1996, עורכים: ליפשה בן-ש"ך, עמום יובל. אם דוגמאות או דוקטרינות הן ניסוחים מוחלטים של שיטה תיאולוגית, הרי שערכי-יסוד…

להמשך קריאה
Back To Top