skip to Main Content

מהות התורה

מהות התורה/הרב חיים פרל חוברת מס' 2 בסדרת עקרונות התנועה עורך הסדרה: הרב פרופ' ראובן המר תורה מן השמים - מהי? מהות התורה/הרב ראובן המר בניגוד להתגלות, שהיא מונח תיאולוגי שבו אנו משתמשים לתאור מעשה ההתערבות של אלוהים בהיסטוריה האנושית,…

להמשך קריאה
Back To Top