skip to Main Content

פרשת ויחי: מות יעקב מזווית אחרת

"ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו..." (בראשית מח, כט) "הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם" (בראשית מט, ב) "ויכל יעקב לצוות את בניו ויאסוף רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל עמיו." (בראשית מט, לג) הדרמה…

להמשך קריאה

עבודת הקודש של השפעה רוחנית

הקשר בין רבנים לתלמידים לובש צורות רבות במסורת שלנו. הזוהר (ח"ג, קנג.) מציג אותם כירח וכשמש – הבסיס של העולם. הרמב"ם (אבות א:ו) משווה קשר זה לחברות ברמה הגבוהה ביותר. עפ"י הרבי מצ'רנוביל, המאור עיניים, זהו כקידושין בין בעל ואישה.…

להמשך קריאה
Back To Top