skip to Main Content
לשחרר את הכבלים – על הקשר בין תענית אסתר ליום העגונה

לשחרר את הכבלים – על הקשר בין תענית אסתר ליום העגונה

אסתר שונה מהגיבורות האחרות במקרא. היא אינה מתוארת כדמות רוחנית, שמתפללת, דואגת לצניעותה ולאורח חיים דתי ושהופכת לדמות להערצה. היא נישאת למלך מעם אחר, ומצייתת בשקט לכל מה שדורשים ממנה. בפרק הפותח את המגילה המלך מבקש ממשרתיו "להביא" את המלכה…

להמשך קריאה
Back To Top