skip to Main Content

שינויים במרחב בית הכנסת: מגדר, ריטואל, הלכה וקהילה ערב שיחה ופאנל שיתקיים ביום שני, 12.2.18, כ"ז בשבט תשע"ח, 20:00, בבית הכנסת של קהילת ידידיה

הנכם מוזמנים לשיחה ופאנל בנושא
שינויים במרחב בית הכנסת: מגדר, ריטואל, הלכה וקהילה
לכבוד צאת ספרו של הרב איתן טוקר
Gender Equality and Prayer in Jewish Law

יום שני | 12.2.18 | כ"ז בשבט תשע"ח | 20:00
בבית הכנסת של קהילת ידידיה, רחוב נחום ליפשיץ 12, ירושלים

משתתפים:
פרופ' טובה הרטמן | קהילת שירה חדשה
הרב אבי נוביס דויטש | בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר
הרב איתן טוקר | מכון הדר, ניו יורק
מנחה: עו"ד אושרת שוהם | קהילת הקהל

לפרטים נוספים
ענת 074-7800-712 rabschool@schechter.org.il
רותי 0544504438 Gvaryahu@hadar.org

לצפייה במודעה המעוצבת

Back To Top