skip to Main Content

אירוע השקת הספר "עקיבא – האיש, האגדה, המורשת" יום רביעי, ט טבת תשע"ח, 27 בדצמבר 2017, 12:30

יום העיון השנתי לזכרו של הרב דוד ארונסון ז"ל מוקדש להשקת הספר החדש

עקיבא
האיש, האגדה, המורשת

מאת הרב פרופ' ראובן המר, לשעבר דיקן בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר
בהוצאת מכון שכטר למדעי היהדות וידיעות ספרים

יום רביעי, ט' בטבת תשע"ח, 27 בדצמבר 2017, 12:30
בבית המדרש לרבנים ע"ש שכטר, רחוב אברהם גרנות 4, ירושלים

בתכנית:

12:30 פתיחה והנחייה: הרב אבי נוביס דויטש

דברי זיכרון על הרב דוד ארונסון ז״ל: פרופ' דוד גולינקין

12:40 הרצאות:

פרופ' אביגדור שנאן
רבי עקיבא – עם הארץ?

פרופ' ישעיהו גפני
האם ניתן לחבר ביוגרפיות על חז"ל? אפשרויות ומגבלות

ד"ר תמר קדרי
"תִּלֵי תִּלִין" – על מדרשים ודרשות, דרשנים ודרשניות מרבי עקיבא ועד ימינו

13:40 דברי תגובה: הרב ראובן המר

14:10 פאנל ושאלות מן הקהל

14:30 סיום ותפילת מנחה

לפרטים: anat@schechter.org.il | 074-7800712


צפו בראיון עם ראובן המר שהתקיים בתכניתו של דן מרגלית "הערב החדש" ביום 1.11.17

Back To Top