skip to Main Content

ערב לימוד בנושא "בין עשה לך רב לשנא את הרבנות – הרבנות בישראל ממסכת אבות ועד לימינו"

בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר מזמין אתכם לערב העיון השנתי בפרקי אבות

לזכרו של ד"ר אובי רוטנברג בנושא:

"בין 'עשה לך רב' ל'שנא את הרבנות' – הרבנות בישראל ממסכת אבות ועד לימינו"

יום שני, כ' אלול תשע"ז, 11 בספטמבר 2017, 19:00

בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר, רחוב אברהם גרנות 4, ירושלים

בתכנית:

  • קבלת פנים
  • דברי פתיחה / הרב אבי נוביס-דויטש, דיקן בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר
  • דברים לזכרו של ד"ר רוטנברג / הרב מיכאל גרץ, לשעבר רב קהילת מגן אברהם בעומר
  • הרבנות – קולות ממסכת אבות / הרב פרופ' דוד גולינקין, נשיא שוחרי עמותות שכטר
  • אתיקה של סמכות רבנית בגלוי ובמחשכים / הרבנית שרה סגל-כץ, מורת הלכה וחברת "קולך"
  • הרב כמשפיע רוחני / הרב ד"ר מימי פייגלסון, משפיעה רוחנית בבית המדרש לרבנים ע"ש שכטר

מקהלת פייטנים תבצע קטעי משניות בניגון מסורת ספרד-ירושלים

האירוע פתוח לקהל הרחב ללא תשלום

לפרטים: 074-7800712 | anat@schechter.org.il

Back To Top