skip to Main Content

משל"י היא תכנית לתואר שני במדעי היהדות של מכון שכטר המשלבת לימודי תלמוד והלכה עם לימודי קהילה. התכנית מציעה מפגש מעמיק ומעשיר עם מורשת ישראל ועם המקורות היהודיים ומיועדת למעוניינים להוביל תהליכים של התחדשות יהודית בקהילה ובחברה בישראל.

הלימודים מספקים לסטודנטים הכשרה בהובלת לימוד בית מדרשי, בניית טקסים ותפילות למרחב הקהילתי הישראלי, פיתוח פרויקטים חברתיים וכישורי פעילות והובלה בקהילה.

משתתפי משל"י זכאים למלגה.

תכנית משל"י מאפשרת לסיים תואר שני בשנתיים במתכונת של יום לימודים מרוכז בשבוע. הלימודים מתקיימים בימי שני בין השעות 18:30-08:30 בקמפוס מכון שכטר למדעי היהדות בירושלים.

יום בית מדרש – "תורה לשמה"

תלמידי משל"י יכולים להוסיף יום לימודים נוסף בבית המדרש ביום רביעי, ביום המשלב שיעורים ולימוד בחברותא במגוון רחב של נושאים מארון הספרים היהודי. מי שלומד ביום זה יחד עם תכנית משל"י, זכאי למלגה מורחבת, ולפטור משכר לימוד על יום זה.

למידע נוסף על תכנית "תורה לשמה", לחצו כאן

מבנה תכנית הלימודים

תכנית משל"י כוללת תשעה קורסים במסלול הראשי – תלמוד והלכה, וששה קורסים במסלול משני – משפחה וקהילה (הובלת קהילה), כולל קורס חובה בזרמים ביהדות, בהיקף כולל של 36 נ"ז.

בנוסף הסטודנטים מחויבים בהשתתפות או קבלת פטור בקורס בכתיבה אקדמית, ובהשתתפות בקורסי השלמה וקורסי יסוד או קבלת פטור על פי הדרכת היועץ האקדמי. כל הקורסים הללו אינם מקנים נקודות זכות.

העשרה

תכנית משל"י כוללת פעילות העשרה ולימוד בסוף שבוע (שבת יחד) שיזמנו עיון בלתי אקדמי וחווייתי בסוגיות של הובלת שינוי חברתי בחברה הישראלית.

שכר לימוד

  • שכר הלימוד המלא לשנה במכון שכטר עומד כיום על כ-15,000 ₪ (1,650 ₪ לקורס סמסטריאלי בן 2 נ"ז).
  • עלות ההשתתפות בתכנית משל"י מסובסדת ב-50% ותעמוד על סך של 7,500 ₪ לשנת תשע"ח.
  • עלות ההשתתפות בתכנית משל"י יחד עם יום "תורה לשמה" מסובסדת ב-65% ותעמוד על סך של 5,250 ₪ לשנת תשע"ח (תיתכן אפשרות להנחה נוספת בשכר הלימוד על בסיס מצב כלכלי).
  • בנוסף, ישלמו הסטודנטים אגרת שירותים בסך 350 ₪ עבור שימוש בספריה ושירותים נלווים.
  • תשלום נפרד ייגבה עבור הקורס בכתיבה אקדמית (במידה ולא יאושר פטור) ועל קורסי היסוד הנדרשים (הנחה של 30%).

תנאי קבלה

  • בעלי תואר ראשון (B.A.)  עם ממוצע 80 ומעלה או בעלי תואר ראשון בחינוך (B.Ed.) עם ממוצע 85. סטודנטים בעלי ממוצע מעט מתחת לזה, יכולים להתקבל במעמד על תנאי ובלבד שיסיימו את שנת הלימודים הראשונה בממוצע 80. עדיפות תינתן למועמדים בעלי תואר ראשון בלימודי יהדות.
  • תשלום דמי הרשמה
  • הצגת תעודת זכאות לתואר ראשון וגיליון ציונים
  • מילוי שאלון למועמדים ומשלוח קורות חיים כתנאי מקדים לראיון קבלה
  • ראיון קבלה לתכנית
Back To Top