skip to Main Content
Drachim_logo-300x300_5

הפרויקט ממומן על ידי קרן ליבהבר, לזכר הרב מרק וד״ר הניה ליבהבר ז״ל


"דרכים" הוא פרויקט שמטרתו עידוד וקידום סובלנות ברשתות החברתיות. כדי להשיג מטרה זו הערוץ מציג מגוון דמויות יהודיות בעלות השקפות שונות לגבי שאלות בסיס ביהדות, אמונה ואורחות חיים, באמצעות תוכן כתוב ומצולם.

אנו מאמינים שהצגת דמויות מעניינות ומגוונות תחת קורת גג וירטואלית אחת, תסייע לצופים בסרטוני הערוץ ולקוראי התוכן שלו לראות במו עיניהם שיש דרכים רבות להיות יהודים, דרכים היכולות לשכון זו לצד זו, במחלוקת ובשלום.
אנחנו מאמינים שחשיפה מתמשכת למגוון השקפות תעזור לצופים ולקוראים שלנו להכיר את מקומם כחלק מרצף צבעוני ורחב במרחב הרעיוני היהודי.

כשהדרך שלך היא אחת מתוך דרכים רבות, קל יותר לקבל אותן כאפשרויות לא מאיימות, ואפילו כדרכים חלופיות לגיטימיות, גם אם בוחרים לא ללכת בהן.

דרכים פועל בשלושה ערוצים מרכזיים:

  1. סרטונים שמציגים מגוון רחב של אישים מעניינים, המתייחסים לסוגיות שונות שקיימות במרחב הישראלי.
  2. הפקת דפי תוכן קצרים וממצים על נושאים ביהדות הנמצאים במחלוקת בחברה הישראלית.
  3. ניסוח תקצירי תוכן לשימושם של קובעי מדיניות בכנסת ובשירות הציבורי.

את הפרויקט מובילים סטודנטים אשר לומדים להסמכה בבית המדרש לרבנים, עם ליווי מקצועי צמוד של מחלקת התקשורת ויחסי הציבור של מכון שכטר.


פרויקט דרכים ממומן על ידי קרן לִיבְּהַבֶּר לזכר הרב מרק וד״ר הניה ליבהבר ז״ל, המבקשת לעודד שיח סובלני באמצעות פעילויות חברתיות ושיח מעורב. בשנת 1995, בעקבות רצח ראש הממשלה יצחק רבין, ייסדו הרב מרק וד"ר הניה לִיבְּהַבֶּר ז"ל את פרס לִיבְּהַבֶּר, במטרה לעודד סובלנות דתית ופתיחות תרבותית במדינת ישראל, מתוך מחויבותם העמוקה לקידום הסובלנות הדתית והפלורליזם בישראל. הפרס ניתן במכון שכטר למדעי היהדות במשך 18 שנה למגוון אישי ציבור וחינוך.

Back To Top