skip to Main Content
rabbi-avi-novis-deutch

"שמע את האמת ממי שאמרה"

כך כותב הרמב"ם בראשית הקדמת פירושו למסכת אבות. ואכן חיפוש האמת הינו ערך בעל חשיבות גדולה, הן בתרבות היהודית הן בעולם היהודי. חיפוש האמת במסגרת דתית-יהודית הוא אתגר גדול אף יותר שכן הוא כרוך בהטלת ספק והצבת סימני שאלה גם על המושכלות וגם על המפורסמות.

בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר שואף להיות מקום בו ניתן לחקור, לבדוק, לשאול, לאתגר את התשובות הקיימות ולהציג דרכים ונקודות מבט נוספות.

בית המדרש משתייך לתנועה המסורתית/קונסרבטיבית. היצירה המסורתית ותפיסת העולם המסורתית הן גורם חשוב ומשמעותי בעיצוב לימוד התורה שלנו. תורה שיש בה חדש וישן; מסורתיות לצד חדשנות.

בבית המדרש יש מקום חשוב ללמידת עמיתים ולהכרה בכך שהאמת שלי אינה האמת שלך או שלו, ושמצב זה בהחלט יכול להיות קבוע. העמיתות והעמיתים שמרכיבים את בית המדרש שלנו באים מתפיסות עולם והשקפות שונות, כמו גם משלבים שונים במהלך חייהם והתפתחותם הרוחנית. גיל הלומדות/לומדים בבית המדרש נע בין 25 ל-80, רווקים, נשואים, הורים וסבתות.

בית המדרש יונק ממסורת הלימוד היהודית לאורך הדורות, ומקבל השראה מבתי המדרש שצמחו בעולם היהודי האירופאי במאה התשע עשרה. הוא נשען על מדעי היהדות שהתפתחו שם ועל התפתחות מורשתם בכל רחבי העולם היהודי.

עם זאת הוא מודע שחיפוש האמת, ובייחוד אמת שמנחה את הדרך הישרה שיבחר לו אדם, צריכה להיות מגוונת יותר. בקול האקדמי, הוא רוצה לערב את קול הלימוד הישיבתי והפמיניסטי, את המסורות השונות של תפוצות ישראל באפריקה, אסיה, אירופה, אוקיאניה ואמריקה עם הטוב שבעולם המודרני.

הוא רוצה לשלב בין הכלים השונים שיש לאדם על מנת להכיר את המציאות ואת טבעו שלו, באמצעות לימוד טקסטואלי ולימוד מתבונן (פסיכולוגיה/סוציולוגיה), באמצעות מוזיקה, תנועה וחוויה.

שיבתו של עם ישראל לארצו והקמתה של ישראל כמדינה יהודית היא אירוע בלתי נתפס מבחינה דתית, המאפשר לנו לחוש את קולו של הקב"ה, ובנוסף מציבה אתגר לפתחינו לעצב כאן מדינה יהודית ראויה לנו ושאנו והעולם נהייה ראויים לה. עיצוב המדינה היהודית דורש היכרות מעמיקה עם היצירה היהודית רבת ההיקף והמשמעות לאורך הדורות. בית המדרש מציב לעצמו אתגר לאפשר לכל אחד ואחת להכיר ולהעמיק את היכרותו עם ארון הספרים היהודי.

בבית המדרש מתקיימות תכניות שונות ומגוונות, כאשר במרכזו תכניות לטיפוח ויצירת מנהיגות: משל"י (מובילי שינוי להתחדשות יהודית) ותכנית ההסמכה לרבנות. אנו מסייעים בידי מי שבחר/ה בכך להיות גורם מוביל בתחום ההתחדשות היהודית בישראל.

בנוסף אנו נוטלים חלק בהכשרת הרבנים הקונסרבטיבים מאמריקה, דבר המאפשר מפגש מפרה בין מרחבי היצירה והקהילה היהודיים. כמו כן אנו עובדים בימים אלו על יצירת תכניות חדשות שיאפשרו לכל אחת ואחד להיות חלק מלימוד התורה המסורתי הייחודי לבית המדרש שלנו.

בית המדרש מחויב ללימוד בבית שיש בו חלונות. חלונות לחברה הישראלית על גווניה ומגזריה והשאלות שעולות ממנה וטורדות אותה. אנו רוצים ללמוד ולשמוע את הקולות האלו ולתת להם להשפיע על תחומי הלימוד והלמידה שלנו.

אנו מקווים לראותכם בין באי בית המדרש.

הרב אבי נוביס-דויטש

דיקן בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר

Back To Top